Quảng cáo Mr Sun trên Ban Âm Nhạc VOV3 – Đài tiếng nói Việt Nam ngày 16/7/2019

⚜️ Quảng cáo Viên uống tăng cường sinh lý 𝐌𝐑 𝐒𝐔𝐍 trên Ban Âm Nhạc VOV3 – Đài tiếng nói Việt Nam
⚜️ Chương trình ngày 16/07/2019
____________________________________
𝐌𝐑 𝐒𝐔𝐍 | 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐄̃ 𝐇𝐎̛𝐍 – 𝐁𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐇𝐎̛𝐍
🚩 Website: www.mrsun.vn
🚩 Tổng đài tư vấn: 094 999 1929 | 097 6309 000
🎗Chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm số: 300/2019/ĐKSP
🎗Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: MED.TCSP/2018/335.C
🎗Giấy phép quảng cáo số: 00145/2019/ATTP-XNQC

Facebook Twitter