Thẻ: ảnh hưởng đến người bệnh

Hàng loạt nhà thuốc bị đóng cửa có ảnh hưởng đến người bệnh?

Không kết nối Dữ liệu Dược Quốc gia, hàng loạt nhà thuốc sẽ buộc phải ngưng hoạt động. Nhiều ý kiến lo ngại, đóng cửa các nhà thuốc sẽ ảnh hưởng đến người bệnh, song...

Xem thêm