Rối Loạn Cương Dương

Suýt mất vợ vì thằng nhỏ lão hoá sớm

“Suýt mất vợ vì thằng nhỏ lão hoá sớm”

Tôi im lặng thở dài sau những lần “leo lên rồi lại leo xuống” chẳng làm ăn được gì, cậu nhỏ có lần đang to, đang cứng thì sau 1 phút đã rúm lại như...

Xem thêm

Anh em share nhau chiêu độc chữa cháy khi trên bảo dưới không nghe

Anh em share nhau những chiêu độc chữa cháy khi “trên bảo dưới không nghe”

Đàn ông ăn to, nói to, sự nghiệp cũng to nhưng bao nhiêu sĩ diện lại nằm hết ở “cậu nhỏ”. Quát được cả một đội quân, quát vợ quát con nhưng không quát nổi...

Xem thêm