Quảng cáo Mr Sun trên Radio FM 90.0 mhz Giao thông đô thị ngày 12-7-2019

⚜️ Quảng cáo Viên uống tăng cường sinh lý 𝐌𝐑 𝐒𝐔𝐍 trên sóng FM 90.0 mhz – Kênh Radio Tin tức, Giải trí tổng hợp của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội
⚜️ Chương trình: Giao thông đô thị, Hot deal Hot news sáng ngày 12/07/2019
____________________________________
𝐌𝐑 𝐒𝐔𝐍 | 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐄̃ 𝐇𝐎̛𝐍 – 𝐁𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐇𝐎̛𝐍
🚩 Website: www.mrsun.vn
🚩 Tổng đài tư vấn: 094 999 1929 | 097 6309 000
🎗Chứng nhận công bố chất lượng sản phẩm số: 300/2019/ĐKSP
🎗Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: MED.TCSP/2018/335.C
🎗Giấy phép quảng cáo số: 00145/2019/ATTP-XNQC

Facebook Twitter