Hướng dẫn 36 tư thế quan hệ tình dục sung sướng – Ai cũng nên thử 1 lần

36 thế quan hệ tình dục này chính là giải pháp giúp hai bạn hâm nóng tình cảm nhanh chóng.
1. Tư thế xoắn
2. Tư thế úp thẳng
3. Tư thế “G-Whiz”
4. Tư thế đối mặt
5. Tư thế nửa cao bồi
6. Tư thế nhảy ếch
7. Tư thế múa ba-lê
8. Tư thế nữ cao bồi
9. Tư thế xe đẩy
10. Tư thế xoắn ốc
11. Tư thế truyền thống
12. Tư thế Doggie
13. Tư thế chữ X
14. Tư thế toa tàu
15. Tư thế cao bồi ngược
16. Tư thế gập người
17. Tư thế úp thìa
18. Tư thế úp thìa ngược
19. Tư thế chữ M
20. Tư thế ông chủ
21. Tư thế nam cao bồi
22. Tư thế góc tù
23. Tư thế vỏ sò
24. Tư thế máy khoan
25. Tư thế bắc cầu
26. Tư thế xếp tầng
27. Tư thế ôm
28. Tư thế bế bổng
29. Tư thế chữ V
30. Tư thế úp sấp
32. Tư thế thư giãn
32. Tư thế xoay tròn
33. Tư thế ghế dựa
34. Tư thế nghiêng
35. Tư thế co người
36. Tư thế soi gương

Facebook Twitter