Chuyện “giường chiếu” ở người cao tuổi – đâu phải cứ già sẽ “về hưu”

Già thì già tóc già râu – Chứ riêng “chuyện ấy” lão đâu có già”

👉 Lắng nghe Chú Trần Tiến (Đại La, Hà Nội) chia sẻ cách đẩy lùi mãn dục nam để “chuyện giường chiếu” vẫn chưa “về hưu”
__________________________________
𝐌𝐑 𝐒𝐔𝐍 | 𝐌𝐀̣𝐍𝐇 𝐌𝐄̃ 𝐇𝐎̛𝐍 – 𝐁𝐄̂̀𝐍 𝐕𝐔̛̃𝐍𝐆 𝐇𝐎̛𝐍
🚩 Website: https://mrsun.vn
🚩 Tổng đài tư vấn: 094 999 1929 | 097 6309 000

Facebook Twitter