FWB là gì? ONS, 419, 429, 420, SGBB, SGDD, PGA, PGB nghĩa là gì?

Mục lục1 1. FWB là gì?2 2. ONS Là Gì?3 3. 419 là gì?4 4. 429 là gì?5 5. 420 là gì?6 6. SGBB – SGDD là gì?7 7. PGA, PGB là gì? Trên các ứng dụng hẹn hò nổi tiếng như Tinder, Facebook, Zalo, … chúng ta thường thấy xuất hiện các từ: FWB, … Đọc tiếp FWB là gì? ONS, 419, 429, 420, SGBB, SGDD, PGA, PGB nghĩa là gì?