2 thủ phạm khiến cho đàn ông Việt “tắt” ham muốn sớm hơn các cụ trước đây

Nếu như thời xưa tuổi nam giới bị bắt ham muốn tình dục thường rơi vào tuổi lão ngoài 60 tuổi. Ngày nay xã hội hiện đại không ít nam giới chỉ ngoài 40 đã tắt ham muốn. Cuộc sống hiện đại khiến cho nam giới “tắt” ham muốn sớm 46 tuổi anh L.V.T (Hà … Đọc tiếp 2 thủ phạm khiến cho đàn ông Việt “tắt” ham muốn sớm hơn các cụ trước đây